Terroir

Naše vinice se nacházejí na svazích kopce Stará hora, která je součástí Pracké pahorkatiny táhnoucí se od Sokolnic přes Újezd u Brna, Hostěrádky-Rešov, Zbýšov až ke Křenovicím. Geologickým podkladem jsou litothaminové vápence, které vznikaly v třetihorách usazováním při ústupu spodnotortonského moře. Hmotu vápenců vytvořila mořská redochovitá řasa Litothamnion, která vylučuje vápenec ve svých buněčných blanách. Tím vznikaly mocné útesy a jedním z nich je Stará hora. Ve vápenci je hodně zkamenělin dírkovců, měkkýšů, ulit břichonožců, schránky kelnatek, foraminifery a jiné. Kámen z lomu na Staré hoře se dobýval na stavbu obytných domů, mostů při budování trati a na stavbu Mohyly míru. Podobné geologické podloží mají např. lokality na Pálavě či Židlochovicku (Výhon).

V půdním pokryvu převažují černozemě a hnědozemě sprašového původu. V půdách je velmi vysoký obsah vápníku a velmi vysoký obsah hořčíku (756 mg.kg-1). Tímto vysokým obsahem hořčíku v půdě jsme si vysvětlovali typickou pikantní hořčinku a mineralitu zdejších vín, což se ale analytickými metodami nepotvrdilo. Půdy jsou zde mírně alkalické s pH 7,2 – 7,6.

Klima je zde velmi teplé a suché. Průměrná roční teplota se pohybuje okolo 9°C, roční srážky jen okolo 450mm. Lokalita se nachází ve srážkovém stínu Českomoravské vrchoviny, ale také zde hraje roli teplotní most města Brna i samotné Pracké pahorkatiny. Ta spolu s Drahanskou vrchovinou chrání naše viniční tratě od studených severních větrů, a také zadržuje teplý vzduch proudící z akumulační roviny nivy řeky Litavy a též teplý vzduch od jihu a jihozápadu, kam je krajina od Staré hory otevřená.

Nejvíce se zdejší terroir odráží v odrůdách Veltlínské zelené a Neuburské, jež jsou silně minerální s typickou pikantní hořčinkou. Veltlínské zelené po ročním a delším ležení má až slanou dochuť. Dále jsou tu zajímavá vína z obou Ryzlinků a také z odrůd burgundské rodiny.

Koncept „terroir“:

Zjednodušeně pod pojmem terroir označujeme původ vína, tedy konkrétní stanoviště vinice. Pokud snad někoho tato problematika zajímá podrobněji, doporučuji mimo jiné zdroje nahlédnout do mé  diplomové práce na toto téma.