VOC Austerlitz

16.7.2012

Letos na jaře jsem dokončil a obhájil diplomovou práci na téma: Analýza možností pro založení „VOC Austerlitz“. Obsahuje obsáhlý popis oblasti, rozbory, výsledky aplikovaných metod klasifikace vín dle původu a hlavně návrh pravidel nového VOC. S některými subjekty se už o těchto pravidlech a vzniku VOC začíná jednat. Doufám tedy, že vše je na dobré cestě. Bude to ale ještě kopa práce.

Zde k nahlédnutí bakalářská a diplomová práce na toto téma.

21.5.2017

Projekt „VOC Austerlitz“ je  zatím tzv. u ledu, neboť vinařské subjekty ze Slavkovského bojiště (mimo nás) nemají zájem na projektu pracovat. Snad se v brzké budoucnosti najdou progresivní a pracovití vinaři, kteří by se se mnou do realizace tohoto projektu pustili. Myslím si, že má svůj potenciál.